Smart Urban Security and Event Resilience - SURE

SURE-hanke kehittää kaupunki- ja tapahtumaturvallisuutta luotettavasti ja älykkäästi. Tavoitteena on sujuvoittaa tamperelaisten arkea ja tehdä kaupungissa järjestettävistä elämyksistä entistä houkuttelevampia.

Tavoitteena on myös parantaa varautumista tapahtumiin liittyviin turvallisuusuhkiin kehittämällä eri toimijoiden sekä yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi SURE tarjoaa paikallisille asiantuntijaorganisaatioille mahdollisuuksia kehittää ja testata älykkääseen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuteen liittyviä innovaatioita, tuotteita ja palveluita. Turvallisuuden lisäämisen rinnalla on tärkeää vaikuttaa myös ihmisten kokemukseen turvallisuudesta.

 

TURVALLISUUS LUODAAN

YHDESSÄ

SURE luo saumattoman yhdistelmän turvallisuutta ja tunnelmaa kaupunkitapahtumiin.

Partnerit

Smart Urban Security and Event Resilience - SURE

SURE-hankkeessa ovat mukana Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu,
Suomen Itämeri-Instituutti, Business Tampere, Nokia, Securitas ja Insta.

Rahoitus

SURE on rahoitettu EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta (UIA). UIA on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.