Vaikuttavuutta tiedon ja materiaalien jakamisella

Viestintä, yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä SURE-projektille. Yhteiset opit ja materiaalit antavat pohjan tehokkaammalle ja pitkäkestoisemmalle yhteistyölle, sekä luo mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle lähitulevaisuudessa.

Tältä sivulta löydät kaikki jaettavat esitykset ja konkreettiset saavutukset projektin edetessä.

Suodata materiaalityypin mukaan