Smart Urban Security and Event Resilience - SURE

SURE-hankkeen tarkoituksena on kehittää Tampereen ja muiden Suomen kaupunkien tapahtumaturvallisuutta.

SURE tekee Tampereen kansalaisten ja vierailijoiden arjesta turvallisemman kehittämällä ja testaamalla kattavan ja älykkään tapahtumiin liittyvän kaupunkiturvaratkaisun. Hankkeen tavoitteena on lisätä sektorien välistä valmiutta reagoida julkisiin tiloihin kohdistuviin uhkiin ja muihin kaupunkien turvallisuusuhkiin Tampereella.

Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään uusinta kaupunkiturvatekniikkaa. Innovatiivisia yhteisluontimenetelmiä, yhteisiä simulaatioita ja harjoituksia käytetään sujuvan ja saumattoman koordinoinnin ja yhteistyön helpottamiseksi kaupunki- ja turvallisuusviranomaisten, ensiavustajien ja tapahtumien järjestäjien välillä.
SURE tarjoaa innovatiivisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jota ei ole vielä toteutettu muualla.

 

TURVALLISUUS TEHDÄÄN

YHDESSÄ

SURE luo saumattoman yhdistelmän turvallisuutta ja tunnelmaa kaupunkitapahtumiin.

Suomen suurin turvallisuusosaamisen keskittymä löytyy Tampereelta

Kaupunkien nopea kasvu, käynnissä olevat ja tulevat investoinnit sekä vilkkaat tapahtumat korostavat turvallisuutta kaupunkikehityksen strategisena painopisteenä

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on turvallisuusalan toimijoiden yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista kysymyksistä sekä kehittää uusia ideoita, lähestymistapoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää turvallisuutta. Turvallisuusklusterin suurimpiin yksittäisiin hankkeisiin kuuluva Sure-hanke tarjoaa paikallisille yrityksille mahdollisuuksia kehittää ja testata kaupunkiturvainnovaatioitaan, -palveluitaan ja -tuotteitaan. Innovatiivisia ratkaisuja voidaan hyödyntää projektin keskeisissä paikoissa, kuten Tampereen keskusaukio ja Ratinan stadion.

Hankkeessa ovat mukana Tampereen kaupunki, Itämeri-instituutti, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Business Tampere, Nokia, Securitas ja Insta.

Pysy ajan tasalla SURE:n uutisista