SURE partnerit

Turvallisuus tehdään yhdessä. SURE-hankkeessa on mukana laaja joukko toimijoita: Insta Group, Nokia ja Securitas sekä Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu, Business Tampere ja Itämeri-instituutti.

Partnerit

Tampereen kaupunki

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja tutkimusten mukaan myös vetovoimaisin. Tampereen kaupunki on SURE-hankkeen vetäjä ja edustaa samalla kaupunkilaisten ja tapahtumapalvelujen käyttäjien näkökulmaa.

Anniina Autero

Anniina Autero (PhD) johtaa tällä hetkellä kaupunki- ja tapahtumaturvallisuutta koskevaa SURE-hanketta. Hän on opiskellut ja opettanut turvallisuutta ja julkista varainhoitoa yli 15 vuoden ajan Tampereen yliopistossa, Stanfordin yliopistossa ja Coloradon yliopistossa Denverissä. Hän on johtanut Tampereen alueen turvallisuusklusteria ja ollut yksi vastaperustetun eurooppalaisen ENSURE Collaborative -aloitteen käynnistäjistä.

Minna Säpyskä-Aalto

Minna Säpyskä-Aallolla on laaja kokemus kansainvälisistä projekteista ja rahoituksesta. Hän oli mukana suunnittelemassa ja kirjoittamassa myös SURE-hankehakemusta. Hän työskentelee Suomen Itämeri-Instituutissa ja hänen päävastuutaan SURE-projektissa ovat projektinhallinta ja taloushallinto. Hänellä on aktiivinen rooli viestinnässä ja SURE: n yhdistämisessä Euroopan laajuisiin verkkoihin.

Sointu Karjalainen

Sointu vastaa SURE:n markkinoinnista ja tuo mukanaan asiantuntemusta kansainvälisen liiketoiminnan sekä Go To Market -strategian kehittämiseen. Viestintä- ja markkinointitehtävien lisäksi hän johtaa innolla ja ammattitaidolla SURE:a kohti Dubain Maailmannäyttelyä helmikuussa 2022.

Alisa Jashari

Alisa Jashari on mukana hankesuunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Hänen koulutustaustansa on taloustiede, jota täydentää työkokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja tutkijana. Hän on suorittamassa maisterin tutkintoa julkisen politiikan analyysistä Tampereen yliopistossa. Alisa on intohimoinen projektien ja sosiaalisten vaikutusten tutkija ja keskittyy SURE -projektissa hyötyjen mittaamiseen (SROI).

Marcela Simão

Marcela Simão (PhD) on opiskellut, tutkinut ja opettanut hallintaa, turvallisuutta, liikkuvuutta ja älykkäitä kaupunkeja yli 10 vuoden ajan. Hänellä on kokemusta toimijoiden integroimisesta tehokkaan komentokeskuksen järjestämiseen. Hän työskenteli näiden teemoja parissa vuoden 2014 jalkapallon MM -kisoissa Recifessä, Brasiliassa. Hän on työskennellyt myös integroitujen liikkumisjärjestelmien parissa Curitibassa (Brasilia) ja Genevessä (Sveitsi). Hänen päävastuunsa SURE: ssa on turvallisuuden ja liikkuvuuden integroiminen tilannehuoneeseen.

Business Tampere

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. SURE-hankkeessa Business Tampere etsii yhteistyössä yritysten kanssa ratkaisuja, jotka täydentävät hankkeen teknologiapartnereiden rakentamaa kokonaisuutta.

Petri Nykänen

Petri Nykänen on turvallisuusohjelman johtaja ja Business Tampereen toimitusjohtajan sijainen. Hänellä on 20 vuoden kokemus korkean teknologian teollisuudesta ja hän johtaa EU / UIA Smart Urban Security and Event Resilience (SURE) -projektin laajentamista. Hän on myös Tampereen seudun turvallisuus- ja turvallisuusklusterin johtaja.

Petri Koskinen

Petri Koskinen on turvallisuuden kehittämisohjelman vanhempi yritysneuvoja. Koskinen tarjoaa asiantuntemusta lainvalvontaviraston suhteiden luomisessa ja loppukäyttäjien näkökulman tuomisessa tilannetietoisuusjärjestelmiin ja investointeihin. Lisäksi hän on ollut Etyjin ja Euroopan neuvoston turvallisuuden kehittämisohjelmien aihe-asiantuntija, 15 vuoden ajan kansallisen tutkintatoimiston (NBI) ryhmänjohtaja, kansallinen edustaja kansainvälisissä poliisiorganisaatioissa (Interpol ja Europol) ja toimi poliisin yhteyshenkilö Suomen suurlähetystössä Nigeriassa.

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen korkeakouluyhteisö Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu myodostavat yhdessä yhden Suomen monialaisimmista ja kansainvälisimmistä yliopistoista. Tampereen yliopisto kerää hankkeessa muun muassa kokemuksia tamperelaisista tapahtumista ja vertailee niitä kansainvälisesti. Tampereen ammattikorkeakoulu osallistaa kaupunkilaiset ja tapahtumien kävijät palvelumuotoilun keinoin sekä kehittää droonien käyttöä osana turvallisuuden tilannekuvajärjestelmää.

Ilari Karppi

Ilari Karppi on aluetieteen dosentti Tampereen yliopistosta. Hän tutkii kestävien ja turvallisten yhdyskuntien kehittämistä sekä kehittämistyötä tukevaa päätöksentekoa. Hän on kiinnostunut myös yhdyskuntia muovaavista teknologioista ja niiden roolista osana kehittämisprosesseja. Ilari on WP4-työpaketin projektipäällikkö ja TAU-tiimin johtaja SURE-hankkeessa.

Iina Sankala

Iina Sankala (HM) työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa ja on erikoistunut kestävään kaupunki- ja seutukehitykseen. Hänen muita osaamisalueitaan ovat älykäs ja sosiaalisesti kestävä kaupunki- ja tapahtumaturvallisuus sekä kestävän liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun kysymykset. Iina työskentelee TAU-tiimissä. WP4-tehtävien lisäksi hän osallistuu myös SURE-hankkeen viestintään.

Petri Murtomäki

Petri Murtomäki Tampereen ammattikorkeakoulusta työskentelee SURE-hankkeessa projektipäällikkön tehtävissä. Hänen vastuaalueet liittyvät droneilla tapahtuvaan tiedonkeräämiseen osana työpakettia 5 ja palvelusuunnittelua työpaketissa 4. Petri Murtomäki on työskennellyt useita vuosia turvallisuuden kehittämisessä Tampereen alueella ja kansainvälisesti myös eurooppalaisten turvallisuusklustereiden kanssa.

Insta Group

Insta Group Oy on suomalainen perheyritys, jonka toimialoja ovat teollisuusautomaatio, digitaalinen tietoturva ja puolustusteknologia. Insta Group on hankkeessa mukana parantamassa kaupunkilaisten ja tapahtumakävijöiden turvallisuutta erityisesti jaetun tilannetietoisuuden ja valmiusharjoittelun teknologiaratkaisujen avulla

Sari Mäenpää

Sari liittyi SURE-hankkeeseen projektin alkaessa syyskuussa 2019. Hän johtaa projektin teknistä osaa WP5. Insta tarjoaa SURE-hankkeelle teknisen selkärangan ja Sari toimii Senior Business Development Managerina Insta Groupissa. Hänellä on tohtorin tutkinto teollisuustekniikasta ja johtamisesta.

Suomen Itämeri-Instituutti

Suomen Itämeri-Instituutti on Itämeren alueen ja eurooppalaisen yhteistyön asiantuntija ideoitaessa ja hallinnoitaessa hankkeita muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Instituutti vastaa hankkeen EU-hankehallinnosta raportoimalla UIA -ohjelman sihteeristölle sekä tukee hankekumppaneita projektin toteuttamisessa.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä. SURE-hankkeessa kehitetään Nokian jo julkistamia älykkäitä videoanalytiikka-algoritmeja.

Securitas

Securitas on maailman johtava kumppani älykkäissä turvallisuuspalveluissa. Securitas on SURE:n turvallisuuden asiantuntijana ja mukana tuottamassa tosielämän harjoituksia, joissa viranomaiset ja muut sidosryhmät pääsevät hyödyntämään SURE-hankkeen ratkaisuja.

Rahoitus

SURE on rahoitettu EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta (UIA). UIA on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.