Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot

Rekisterin nimi: SURE Tampere projektin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Tampereen kaupunki, (y-tunnus 0211675‐2), PL 487, 33101 Tampere, www.suretampere.fi

Tietosuojavastaava:
Anniina Autero
Projektipäällikkö

Smart Urban Security and Event Resilience
City of Tampere
+358 50 574 7717
anniina.autero@tampere.fi

2. Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu ohjelman toteuttajien oikeutettuun etuun ja ohjelman toimintaan osallistuvan suostumukseen.

Henkilötietoja käytetään SURE Tampere porjektin hallinnointiin ja viestintään, asiakassuhteiden hoitamiseen, SURE Tampere uutiskirjeenlähettämiseen, kutsujen kohdentamiseen yksin tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa järjestämiin sidosryhmätilaisuuksiin, erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Tapahtumien valokuvauksesta tai muusta tallentamisesta ilmoitetaan etukäteen, mikäli kyseessä on ei-julkinen tilaisuus. Tätä materiaalia käytetään SURE Tampere projektin ja yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, promootion ja viestinnän tarkoituksiin.

3. Rekisterin sisältämä tieto

Rekisteriin kirjataan organisaation nimi, henkilön nimi ja titteli, sähköpostiosoite, postiosoite, maa sekä puhelinnumero. Tapahtumiin, joissa on ruokatarjoilua, kerätään ilmoittautumistiedon yhteydessä lisäksi allergiatiedot, jotka poistetaan rekisteristä ko. tilaisuuden toteutumisen jälkeen.

Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä ohjelman toiminnan kautta mm. yhteistyöhankkeet, tapaamiset, tilaisuudet ja uutiskirjetilaukset. Lisäksi tietolähteinä toimivat julkiset tietolähteet, kuten organisaatioiden omat verkkosivut, sosiaalinen media, LinkedIn ja erilaiset internetin hakupalvelut.

4. Kuka käsittelee tietoja? Siirretäänkö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja käsittelevät SURE Tampere projektin toteuttajat, sekä koordinaatio- ja seurantaryhmä ja sidosryhmät.

Henkilötiedot liittyen tapahtumiin, jotka tuotetaan yhteistyössä esimerkiksi projektin kumppaneiden kanssa, luovutetaan kyseisen yhteistyötahon käyttöön. Luovutettavat tiedot määritellään kunkin tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan siirtää myös tapahtumien muille yhteisjärjestäjille, tapahtuman järjestelyiden niin vaatiessa.

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suojelemme henkilötietojasi katoamiselta, tuhoutumiselta sekä niiden luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai jakamiselta. Tietojen vastaanottajat vastaavat kukin omalta osaltaan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään SURE Tampere projektin ajan ja arkistoidaan muiden materiaalien ohella arkistointisuunnitelman mukaisesti.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö tietosuojavastaavalle.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

7. Rekisterin suojaaminen

Rekisteri on suojattu sekä infrastruktuurin puitteissa, että pääsyoikeuksin.  Ainoastaan tekninen tuki ja rekisterin käyttöön oikeutetut työntekijät pääsevät käsittelemään rekisterin tietoja.