Turvallisuudesta Tampereen vetovoimatekijä – Tampere liittyi YK:n Making Cities Resilient (MCR) 2030 -verkostoon sekä European Forum for Urban Security (EFUS) -verkostoon

Tampereesta on nopeasti kasvanut Suomen johtava elämyksien tapahtumakaupunki. Samalla arki- ja tapahtumaturvallisuus on nostettu yhdeksi kaupunkiseudun painopistealueista. Tampereella onkin panostettu jo vuosia jokapäiväisen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden parantamiseen ja kehittämiseen muun muassa aktiivisen Pirkanmaan turvallisuusklusterin sekä SURE-hankkeen johdolla.

Tärkeä turvallisuustyö jatkuu entistä kansainvälisempänä, kun Tampereen kaupunki päätti liittyä YK:n Making Cities Resilient (MCR) 2030 -verkostoon sekä European Forum for Urban Security (EFUS) -verkostoon. Molemmat verkostot mahdollistavat kaupungille pääsyn viimeisimpään turvallisuustietoon, innovaatioihin, globaaliin yhteistyöhön sekä vaikuttamisen ja rahoituksen kanaviin.

Kansainvälistä tukea kaupunkiturvallisuuden ja resilienssin kehittämiseen

Verkostojen myötä Tampereen kaupungille avautuu mahdollisuus niin oman kaupunkiturvallisuuden,​ resilienssin ja riskienhallinnan kehittämiseen sekä kaupunkiturvallisuusyhteistyön vahvistamiseen globaalilla tasolla. Yhteistyö tarjoaa työkaluja ja verkostoja kaupungin oman resilienssityön edistämiseen ja asemointiin maailmanlaajuisessa viitekehyksessä. Aloitteen kautta avautuu uusia myös rahoitusmahdollisuuksia,​ joiden avulla resilienssityötä voidaan edelleen kehittää.

European Forum for Urban Security -EFUS

EFUS on ainoa eurooppalainen kaupunkiturvallisuutta edistävä verkosto. Se on suunnattu alue- ja paikallistason toimijoille kaupunkiturvallisuuden ja rikoksen torjunnan edistämiseen. Jäseninä on 250 kaupunkia ja aluetta 15 eri maasta.

Verkosto tukee Eurooppalaista yhteistyötä kaupunkiturvallisuuden kehittämisessä. Tampereen kaupunki pääsee mukaan mm. eri rahoitushakuihin, kaupunkiturvallisuusstrategioiden ja niihin liittyvien kehittämisohjelmien arviointeihin, jäsenistön edunvalvontaan EU:ssa ja muissa kansainvälisissä toimielimissä, koulutuksiin ja kansainvälisiin konferensseihin.

MCR2030 -Making Cities Resilient 2030

MCR 2030 puolestaan tarjoaa globaalin kaupunkiverkoston tuen kaupunkiresilienssin strategiseen kehittämistyöhön. Verkoston tavoitteena on varmistaa, että kaupungeista tulee entistä osallistavampia (inclusive), turvallisia (safe), muutoskykyisiä (resilient) ja kestäviä (sustainable) vuoteen 2030 mennessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 11 mukaisesti. Mukana on tällä hetkellä 733 kaupunkia ympäri maailmaa.

Päätös verkostoihin liittymisestä on luettavissa myös kaupungin verkkosivuilla: Kaupunginhallitus | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat Tampere esityslistat ja pöytäkirjat https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI

Lisätietoa EFUS-verkostosta löytyy osoitteesta https://efus.eu/
Lisätietoa MCR2030-verkostosta löytyy osoitteesta https://mcr2030.undrr.org/

Share this AjankohtaistaSmart CityTapahtumaturvallisuusTurvallisuus:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email