Tapahtumaturvallisuus on olennainen osa festivaalituotantoa

Turvallisuus on asia, jota ei herkästi ajattele, mikäli se ei syystä tai toisesta ole vaarantunut. Tavanomaisesta poikkeava tapahtuma – luonnonkatastrofi, tulipalo, väkivaltainen teko tai vaikkapa globaali pandemia – voi horjuttaa tapahtumakävijän turvallisuudentunnetta voimakkaasti, ja luottamuksen palauttaminen vaatii aikaa, toimenpiteitä sekä selkeää viestintää tehdyistä toimista.

Kun yleisötilaisuuden väkimäärä on yli 200 henkeä, tulee tapahtumasta toimittaa turvallisuus- ja pelastussuunnitelma viranomaisille. Hyvin laadittu suunnitelma toimii myös tapahtumajärjestäjän muistilistana. Turvallisuussuunnitelma sisältää selvityksen tapahtuman luonteesta, tapahtuman riskeistä ja niiden ennakoinnista sekä järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Pelastussuunnitelma taas sisältää kattavan kuvauksen tapahtuman riskeistä ja niihin liittyvistä pelastustoimista, toimintaohjeista ja yhteyshenkilöistä. Suuriin tapahtumiin nimetään aina erillinen turvallisuuspäällikkö. Pelastussuunnitelman laatimisen lisäksi on järjestäjän huolehdittava myös sen jalkauttamisesta tapahtuman toimijoiden, henkilöstön ja talkoolaisten piiriin. Tällä hetkellä on järjestäjän laadittava turvallisuussuunnitelman lisäksi myös erillinen terveysturvallisuussuunnitelma.

Korona vei järjestelyt uudelle tasolle

Koko tapahtumatoimiala järkkyi sijoiltaan maaliskuussa 2020, kun yleisötilaisuudet Suomessa ja ympäri maailmaa suljettiin nopeasti levinneen tartuntataudin vuoksi. Käsillä oli tilanne, jota kukaan festivaalitoimija ei ollut osannut ennustaa ja jossa kukaan ei pystynyt ennakoimaan tulevaisuutta toistaan paremmin. Tapahtumien järjestämistä on viimeisen 1,5 vuoden aikana rajoitettu välillä enemmän, välillä vähemmän. Monet säännönmukaisesti järjestettävät tapahtumat on peruttu jo useaan otteeseen. Yhtään tapahtumaa ei pandemian alettua ole voitu järjestää ilman rajoituksia ja uusia turvallisuustoimenpiteitä.

Uudet turvallisuusjärjestelyt ovat aiheuttaneet festivaalijärjestäjille työtä, uusien asioiden opettelua ja kustannuksia. Toisaalta rajoitusten vuoksi pienentyneet lipputulot ovat kiristäneet taloutta. Tapahtumassa on huomioitava niin yleisön, esiintyjien, työntekijöiden kuin vapaaehtoistenkin turvallisuus ja siitä viestiminen.

Tapahtumaviestinnässä on mietittävä uusia näkökulmia, ja järjestelyt itse tapahtumassa tulee suunnitella uusiksi. Asiakaspolku on suunniteltava uudelleen kohta kohdalta: sisääntulojen ja muiden jonotuspaikkojen uudelleenjärjestelyt, ostotapahtumien turvallisuus ja joustavuus, käsienpesu- ja desinfiointipisteet, mahdolliset lisätilatarpeet, turvavälit, istumapaikkojen sijoittelu ja niin etukäteen kuin paikan päällä tehtävä turvallisuudesta viestiminen. Lisäksi on herkeämättä seurattava tietoa rajoitusten ja turvallisuusmääräysten muutoksista ja tarkentumisista sekä siitä, miten muualla maailmassa on toimittu.

Toiveissa selkeät linjaukset syksylle

Kesän 2021 osalta Pirkanmaan festivaalien jäsenistön alkukesän tapahtumat oli jo aiemmin keväällä päätetty siirtää verkkoon. Kesäkuun puolivälistä eteenpäin on järjestetty myös yleisötilaisuuksia. Erityisesti isot tapahtumat ovat jatkuvasti päivittäneet useita erilaisia skenaarioita tapahtumansa toteuttamiseksi riippuen tautitilanteen kehittymisestä ja muutoksista kokoontumisrajoituksiin.

Kokoontumisrajoitukset elokuun osalta on nyt määritelty, mutta syksyn tilaisuuksiin toivotaan selkeää linjausta, joka ei jätä tulkinnanvaraa sääntöihin. Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittämässä koronapandemian hybridistrategiansa elokuun aikana. On tärkeää, että tuleva strategia näkee kulttuurin välttämättömänä hyvinvoinnin lähteenä, eikä alan toimintaedellytyksiä tuhota. Nyt tarvittaisiin tilannekuva siitä, kuinka vakavasta taudista on vielä kyse, mitä rajoituksia tarvitaan ja ovatko koronapassit tai -testit tarpeellisia, jotta tapahtumat voivat jälleen avautua.

Toimialalla vallitsee vahva halu vastuullisen kulttuurin tuottamiseen ja turvallisten kohtaamisten mahdollistamiseen, ja tapahtumatuotannon ammattilaisten käsissä nämä voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiina Kuusisto, Pirkanmaan festivaalit ry

Pirkanmaan festivaalit ry (Pirfest) on vuonna 2009 perustettu pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien verkosto, johon kuuluu 36 festivaalia 11 kunnan alueella. Jäsenistö löytyy osoitteesta www.pirfest.fi. Pirkanmaalla toimivien laadukkaiden ja kansainvälisten festivaalien verkosto edustaa kaikkia taiteen muotoja ja kohdentuu laajalle yleisöpohjalle. Pirfest järjestää jäsenistölleen koulutuksia ja valmennuksia, koordinoi kehityshankkeita sekä tarjoaa jäsenpalveluinaan muun muassa kävijätutkimuksia, edunvalvontaa, neuvontaa, tukiviestintää ja markkinointia sekä mediaseurantaa. Pirfestin toiminta perustuu vuorovaikutteiseen verkostoon ja festivaalien yhteistyöhön, ja sen tavoitteena on edistää tapahtumien kestävää ja luovaa kehitystä, saavutettavuutta ja tunnettuutta.

Share this TapahtumaturvallisuusUncategorized:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email